Karolinska Institutet, Department of Medicine, Solna, Rheumatology division

Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Institutionen har tre profilområden: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar.

Avdelning
Institutionen för medicin medverkar sedan mars 2015 i ett projekt som leds av the SGC (www.thesgc.org) och finansierat delvis genom EU Innovative Medicines Initiative (IMI) vars syfte är att validera nya interventionspunkter (targets) för läkemedelsforsknings och utveckling. Detta sker huvudsakligen genom användning av läkemedelslika experimentella kemiska molekyler inom inflammatoriska sjukdomar (ULTRA-DD, Unrestricted Leveraging of Targets for Research Advancement and Drug Discovery). Tjänsten är för närvarande knutna till professor Per-Johan Jakobssons forskargrupp vid enheten för reumatologi, institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Solna.

Projektet
Detta internationella forskningsprojekt är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, universitetet i Oxford och ETH i Zürich, och är finansierat gemensamt av EU och flera stora läkemedelsföretag. ULTRA-DD arbetar i nära samarbete med den internationella forskningsorganisationen the Structural Genomics Consortium (www.thesgc.org) i Toronto och Oxford. Organisationen kring ULTRA-DD vid Karolinska Institutet består idag av ca 12 personer, och vi kommer expandera ytterligare under det närmaste året. ULTRA-DD har bl.a. aktiviteter inom strukturbiologi, biokemi, antikropps-generering samt funktionella studier av proteiner och kemiska substanser i patientbaserade primär-cells experiment.

Kandidaterna rapporterar till Louise Berg, gruppledare för stockholmsdelen av Workpackage 6, som ansvarar för utveckling av primär-cell experiment för screening av pro-drugs. Ytterligare vetenskaplig och klinisk kompetens fås genom en lokal styrgrupp med experter inom fältet, vid Institutionen för Medicin och vid Karolinska universitetssjukhuset. Övergripande ansvar har Michael Sundström, Scientific Director för SGC och ULTRA-DD.

Projektet fokuserar på detaljerad molekylär, genetisk och cellulär karaktärisering av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom, finansierat och i samarbete med Takeda Pharmacuticals. Dessutom kommer effekter av pre-drugs/prober (små molekyler med definierad target enegagement) studeras i cell assays på patientbiopsier från tarm och blod. Fokus för detta post doc projekt ligger på att genetiskt karaktärisera patienter med IBD och biopsier från inflammerad tarmvägg. Målet är att karaktärisera transkriptomet i tarmbiopsier, och hur det påverkas efter inkubering med prober. Helgenomsekvensering kommer utföras på blod och biopsier för att undersöka huruvuda somatisk mutation och genetiska variabler kan påverka inflammationen och/eller probeffekter. Proberna som används i detta projekt påverkar epigenetisk reglering och fosforyleringsberoende signallering, och vi har preliminära resultat från försök på primära celler från patienter med autoimmuna inflammatoriska sjukdomar som SLE, myosit och systemisk skleros. Experimentella plattformar vid Science for Life Laboratories kommer användas för det aktuella projektet. 

Arbetsuppgifter
Personen kommer vara ansvarig för DNA och mRNA isolering från humana prover, och koordinering med Science for Life Laboratories och andra för sekvenseringsanalyser. Vidare kommer personen vara ansvarig för tolkning av data och kommunikation av resultat med externa samarbetspartners.

Kvalifikationer
Vi söker en erfaren och dedikerad person, som kommer arbeta i våra lokaler vid Centrum för Molekylär Medicin (CMM), anställda vid institutionen för medicin, KI, Solna. Personen vi söker har dokumenterad vetenskaplig kompetens, kommunicerar bra, är välstrukturerade och tar ansvar att producera högkvalitativ vetenskap.

Krav: PhD i biomedicin, biologi eller motsvarande. Expertkunskap och dokumenterad erfarenhet i genetiska analyser, även mRNA deep sequencing. Erfarenhet från translationell forskning inom inflammatoriska sjukdomar och tekniker inom molekylärbiologi som mRNA isolering och PCR. Erfarenhet från biostatistisk data analys. Erfarenhet från projektledning/koordinering är önskvärt.

Behörig att antas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1769/2018
Kontakt
  • Louise Berg, 08-524 839 45
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08 - 5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
  • Nasrin Bavand, 08-517 723 64
Publicerat 2018-03-28
Sista ansökningsdag 2018-04-18

Retour aux postes vacants