Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Enheten för kardiovaskulär epidemiologi vid IMM har behov av en forskare med grundlig erfarenhet av epidemiologi och substantiell väldokumenterad expertis inom uppbyggnad, administration, analys och dokumentation av stora databaser. En framgångsrik kandidat förväntas ha en stark profil inom migration-epidemiologi, syftande till att generera kunskap av vikt för förståelse, behandling och prevention av folksjukdomar. I tjänsten ingår ansvar för en stor forskningsdatabas.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är att bedriva egen forskning inom migration-epidemiologi, att handleda doktorander samt att söka forskningsanslag. Vidare skall innehavaren av tjänsten medverka i undervisning inom epidemiologi.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen med inriktning mot epidemiologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, samt dokumenterat forskningsarbete efter disputation motsvarande meritering som forskarassistent.

Vi söker en självständig forskare som har egna forskningsanslag och erfarenhet att driva en forskargrupp och av projektledning. Vidare krävs att den sökande har handlett doktorander till disputation som huvudhandledare helst inom området migration-epidemiologi. Kravet är att den sökande förutom goda kunskaper inom epidemiologi har gedigen kunskap inom biostatistik. Därutöver är det ett krav att sökanden har god erfarenhet av insamling av primärdata, företrädesvis  inom området migration, liksom erfarenhet av kursledaransvar på avancerad grund- och forskarutbildningsnivå. Anställningen finansieras av institutet för miljömedicin och placeringen blir vid enheten för kardiovaskulär epidemiologi. 

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet. Dokumenterad skicklighet i epidemiologi, speciellt inom migration-epidemiologi, är meriterande, tillsammans med dokumenterad lång erfarenhet från utveckling, drift och dokumentation av stora databaser. Dokumenterad expertis inom epidemiologisk dataanalys är också mycket meriterande. Det är viktigt att den sökande har kunskaper inom biostatistik och har arbetat med statistiska programvaror, gärna SAS. Erfarenhet av undervisning meriterar också. Mycket god förmåga att behärska det engelska språket såväl muntligt som skriftlig är ett krav. Erfarenhet av multidisciplinärt teamarbete, internationellt samarbete, projektstyrning samt god social kompetens och samarbetsförmåga är ytterligare viktiga aspekter.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.


Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1143/2017
Kontakt
  • Lars Alfredsson, professor , 08-524 874 88
Facklig företrädare
  • Anne Boström, SEKO , 08-524 875 79
  • Malahat Mousavi, SACO-S, 08-524 875 24
  • Niklas Andersson, OFR, 08-524 874 19
Publicerat 2017-04-03
Sista ansökningsdag 2017-04-24

Takaisin avoimiin työpaikkoihin