Karolinska Institutet,

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Forskargrupp

Eva Serlachius forskargrupp inriktar sig främst mot utveckling och utvärdering av internetförmedlad behandling för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Övergripande mål med projekten är att öka tillgängligheten till evidensbaserad psykologisk behandling för barn och ungdomar.

I dagsläget har vi flera pågående behandlingsprogram för barn och ungdomar under utveckling och i klinisk prövning, bl.a. rörande ångeststörningar hos barn, social ångest (social fobi) hos barn och tonåringar, generaliserat ångestsyndrom hos tonåringar, tvångssyndrom samt tvångssyndrom med samsjukligt autismspektrumstillstånd. Forskargruppen utvärderar även hälsoekonomiska aspekter av internetförmedlad behandling, arbetar med implementeringsprojekt, utbildar i diagnostiska instrument och har ett pågående genetikprojekt där DNA samlas in från barn och ungdomar med ångestsyndrom och tvångssyndrom. Forskargruppen består i dagsläget av 4 doktorander och 5 postdoks.

Arbetsplatsen är förlagd till Barn och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum som har lokaler på Gävlegatan 22.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter

Doktoranden kommer att vara verksam inom ett forskningsprojekt om internetförmedlad Kognitiv beteende terapi (IKBT) för ungdomar med depression.

Doktoranden kommer att arbeta med att utveckla IKBT behandling för ungdomar med depression samt koordinera kliniska prövningar för att utvärdera behandlingen. Arbetet består även i att söka litteratur inom forskningsområdet, skriva projektplaner, etikansökningar, koordinera datainsamling samt skriva vetenskapliga artiklar. Vidare kommer doktoranden att utföra IKBT behandling i studierna.

Behörighet till forskarutbildning

För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller

 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
 1. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För information om grundläggande behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.

För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6 (såsom genom IELTS eller TOEFL, akademiska meriter eller gymnasiala meriter), se http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Färdigheter och personliga egenskaper

Flytande svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.

Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå.

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Examensbevis och betygshandlingar, i originalspråk och översättning (om tillämpligt)
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
 • Dokumenterade kunskaper i engelska enligt det särskilda behörighetskravet ovan

Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi. För mer information om behörighet till utbildning på forskarnivå, se: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-3570/2018
Kontakt
 • Anna Wendel, Personaladministratör, anna.wendel@ki.se
 • Eva Serlachius, Forskargruppsledare, eva.serlachius@ki.se
Facklig företrädare
 • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
 • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-06-19
Sista ansökningsdag 2018-08-10

Return to job vacancies