Karolinska Institutet,

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Forskargruppen Thoraxkirurgi söker en doktorand för ett projekt om Glukagon-lik peptid-1 (GLP-1) utsöndring och signalering hos patienter med torakalt aorta aneurysm (TAA) och dess betydelse för reducerad förekomst av aneurysm vid diabetes.  

Forskargruppen består av både thoraxkirurger samt cell- och molekylärbiologer, vilket ger en bred kompetens inom forskningsområdet. Inom forskargruppen finns flera doktorander med metodologiskt överlappande projekt vilket gör att doktoranden kommer att kunna samverka med andra. Läs mer:http://ki.se/mmk/thoraxkirurgi-0

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Vi söker nu en doktorand till ett forskningsprojekt som handlar om torakalt aorta aneurysm (TAA) med avseende på patogenes, samt påverkan av GLP-1 signalering. Målet med forskningsprojektet är att identifiera rollen för GLP-1 i patogenes av TAA i olika patientgrupper, dess potentiella roll för reducerad förekomst av TAA vid diabetes, men också för att bestämma om, eller till vilken utsträckning, nuvarande anti-diabetika och behandling med stabila GLP-1 analoger etc. påverkar utvecklingen av TAA.

Forskningsstudierna är prospektiva och inkluderar insamling av kliniskt såväl som experimentellt material för analys av GLP-1, blodsocker, blodfetter, inflammatoriska markörer och proteolytisk aktivitet. I det praktiska arbetet ingår arbete med cellodling, vävnads och plasma prover. Analyserna inkluderar molekylärbiologiska tekniker som Western blotting, reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), Gelatin Zymography, oxygen consumption (using Agilent Seahorse XF Technology), Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) etc.

Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier. Detta inkluderar omfattande litteraturgenomgångar, praktiskt laboratoriearbete, kurser, seminarier och konferenser. Doktoranden kommer att utföra experimenten, ansvara för datainsamling och statistiskt korrekt dataanalys för varje delstudie som ska ingå i avhandlingen. Under handledning ska doktoranden förbereda de vetenskapliga manuskripten som försteförfattare.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Färdigheter och personliga egenskaper

Vi söker en cell- / molekylärbiolog med god erfarenhet av experimentell grundforskning och grundläggande tekniker som Western blotting, ELISA och RT-PCR, samt ett dokumenterat intresse för kardiovaskulär forskning och diabetes.  

Erfarenhet av plasma analyser av GLP-1 är klart meriterande, liksom kunskaper vad gäller inkretinbiologi och torakalt aorta aneurysm. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. De viktigaste personliga egenskaperna är nyfikenhet, engagemang och pålitlighet. Förmåga att samarbeta med andra, tänka flexibelt och samordna projekt är meriterande. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform PhD placement
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4709/2017
Kontakt
  • Camilla Krizhanovskii, Forskare/ PhD, 08 550 251 63
Facklig företrädare
  • Michael Tekle, SACO, 08-517 73442, michael.tekle@ki.se
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, 08- 517 70478
  • Nasrin Bavand, OFR, nasrin.bavand@ki.se
Publicerat 2017-10-11
Sista ansökningsdag 2017-10-29

Return to job vacancies