Karolinska Institutet,

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Forskargruppens inriktning är smärta, kognition och långvariga smärttillstånd, med huvudfokus på hjärnavbildning. Gruppen arbetar i nära samarbete med prekliniska och kliniska forskare inom ramen för ett stort forskningsnätverk. En central frågeställning är varför smärta är övergående hos vissa individer medan andra utvecklar långvariga smärttillstånd. Många forskningsprojekt fokuserar på hur hjärnan bearbetar smärtsignaler och vi studerar bland annat hur kognitiva processer påverkar kroppens smärtreglerande system. Metoder som används inkluderar kvantitativ smärttestning och hjärnavbildning t.ex. funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) och positronemissionstomografi (PET). Inom ramen för forskargruppen ryms allt från mindre experimentella studier på friska försökspersoner till större behandlingsstudier där effekten av läkemedel eller icke-farmakologisk behandling utvärderas hos olika patientgrupper.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Doktorandens inriktning kommer att vara forskning inom smärta och kognitiv neurovetenskap. Studierna omfattar kognition och smärtreglering hos friska försökspersoner och patienter med långvariga smärttillstånd. Doktoranden kommer att ingå i ett stort forskningsnätverk bestående av såväl prekliniska som kliniska forskare och experter inom hjärnavbildning. I sin forskning kommer doktoranden att använda frågeformulär, sofistikerade metoder för smärt-testning (kvantitativ känselundersökning) och hjärnavbildningsmetoder (framförallt fMRI). Doktoranden kommer att arbeta med rekrytering av försökspersoner, undersökning av dessa enligt ovan, databearbetning och skrivande av vetenskapliga artiklar.

Behörighet till forskarutbildning

För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har: 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6: Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker en talangfull och motiverad student med en grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå inom medicin, psykologi, kognitiv neurovetenskap, kognitionsvetenskap eller motsvarande. Vidareutbildning inom området forskningsmetodik är meriterade. Tidigare erfarenhet av patient och försökspersonsrekrytering, kvantitativ känselmätning och/eller neuroimaging (fMRI, PET) och erfarenhet av MatLab, SPSS eller liknande statistikprogram är meriterande. Goda kunskaper i Office-paketet är ett krav. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Vi sätter stor vikt vid god samarbetsförmåga och förmåga att kommunicera med andra människor.

Bedömningsgrunder

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder: - Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet  - Analytisk skicklighet  - Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform PhD placement
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4318/2017
Kontakt
  • Caisa Stilling, Personaladministratör, 08-524 832 82
  • Karin Jensen, Forskarassistent, karin.jensen@ki.se
Facklig företrädare
  • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Venus Azhary, OFR, 0707-124 127
Publicerat 2017-09-25
Sista ansökningsdag 2017-10-15

Return to job vacancies