Karolinska Institutet,

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

Avdelning
Postdoktortjänsterna är placerade i forskargruppen Klinisk genetik med professor Richard Rosenquist Brandell som forskargruppsledare. Vår grupp är fokuserad på att kartlägga genetiska förändringar vid hematologiska maligniteter. Vi kommer tidigt nästa år att flytta vårt laboratorium till det nya forskningshuset BioClinicum på Karolinska universitetssjukhusets område. Gruppen arbetar nära Klinisk genetik vid Karolinska universitetssjukhuset samt med Science for Life Laboratory. Läs mer:http://ki.se/mmk/klinisk-genetik

Arbetsuppgifter
Vi söker två motiverade forskare med en stark bakgrund inom hematologisk forskning. Forskningsprojekten är inriktade på storskalig analys av genetikens betydelse för uppkomst av hematologiska maligniteter, framförallt kronisk lymfatisk leukemi. Det övergripande målet att karakterisera undergrupper inom dessa sjukdomar för att kartlägga viktiga genetiska händelser som bidrar till sjukdomsutvecklingen samt har betydelse för prognosen hos den enskilde patienten. Projektet är av translationell natur där vi har möjlighet att koppla molekylära data med kliniska data. Projektet kommer att omfatta storskaliga screeningmetoder, såsom ’next generation sequencing’ samt bioinformatik för bearbetning av data. Projekten innefattar även grundläggande molekylärbiologiska tekniker, flödescytometri, cellodling och funktionella studier

Kvalifikationer

Personerna vi söker ska ha disputerat helst inom tre år innan ansökningsdatumet, i ett område lämpligt för tjänsten, såsom t.ex. cancergenetik, hematologi, bioteknik, biomedicin eller liknande. Dessutom krävs:

 • Dokumenterad erfarenhet av arbete inom hematologisk genetik inklusive immungenetik.
 • Dokumenterad erfarenhet av ’next generation sequencing’ och bioinformatik.
 • Dokumenterad erfarenhet av grundläggande molekylärbiologiska och cellbiologiska metoder.
 • God förmåga att uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt på engelska.
 • God samarbets- och kommunikationsförmåga, samt förmåga att dokumentera arbetets gång.

Behörig att vara anställd som postdoktor är den som innehar en doktorsexamen avlagd de senaste sju åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

 1. Ett komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
 2. En komplett publikationslista
 3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
 4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4379/2017
Kontakt
 • Richard Rosenquist, Forskargruppsledare/Professor, richard.rosenquist@ki.se
Facklig företrädare
 • Michael Tekle, SACO, 08-517 73442, michael.tekle@ki.se
 • Nasrin Bavand-Chobot, OFR, Nasrin.Bavand@ki.se
 • Elisabeth Noren-Krog, OFR, 08- 517 70478
Publicerat 2017-09-21
Sista ansökningsdag 2017-10-15

Return to job vacancies