Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelning
Forskargruppen är kopplad till verksamheten för ”Barn med sjukdomar i nervsystem och rörelseorgan samt hemsjukvård” vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Den har en multidisciplinär sammansättning bestående av sjukgymnaster/fysioterapeuter, neurologer, pediatriker, ortopeder, ortopedingenjörer och biomekaniker. Den övergripande målsättningen är att förbättra diagnostiken, underlätta val av behandlingsmetod, utvärdera behandlingsutfallet och kvalitetssäkra behandlingen avseende barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vi vill bidra till att utforska och förklara kompensatoriska strategier och bidra till underlättande lösningar och åtgärder för bästa möjliga delaktighet. Genom att utveckla och förbättra biomekaniska modeller kan vi undersöka människans olika rörelsefunktioner, förbättra funktion och reducera sekundära följder hos de varierande naturalförloppen, utveckla bedömningsinstrument som mäter effekter av träning, fördjupa kunskapen av olika faktorers påverkan, samt utvärdera effekter av medicinsk behandling på gångfunktion.

Arbetsuppgifter
Som postdoc kommer du genomföra projekt för att utvärdera funktion samt patientrapporterat utfall (PROM) hos såväl barn som vuxna med problem från rörelseapparaten. Du kommer att ansvara för datainsamling, bearbetning av data och statistiska beräkningar från 3D-rörelseanalys. Denna postdoc-anställning kräver även utveckling av nya mätmetoder och framtagande av frågeformulär för att mäta patienters egen uppfattning om utfall.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som postdoc är den som innehar en doktorsexamen, med fokus på tredimensionell rörelseanalys, avlagd de senaste 3 åren. Även den som avlagt examen tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Goda kunskaper i mjukvarorna Nexus, Polygon och Matlab är meriterande. Du är inspirerande och tycker om att arbeta i team samt utbilda och handleda studenter. Du förväntas att vara ett föredöme, visa personlig omtanke och motivera och inspirera dina medarbetare att utvecklas i sin yrkesroll och i organisationen.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska eller svenska:

  1. En komplett curriculum vitae inkluderande disputationsdatum, avhandlingens titel, tidigare akademiska befattningar, akademisk titel, nuvarande befattning, akademiska utmärkelser samt kommittéarbete
  2. En komplett publikationslista
  3. En sammanfattning av nuvarande arbete (maximalt en sida)
  4. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4363/2017
Kontakt
  • Eva Weidenhielm Broström/Avdelningschef, Docent, +46 8 517 77 636
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08 - 5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-09-27
Sista ansökningsdag 2017-10-15

Return to job vacancies