Karolinska Institutet,

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) är en av Karolinska Institutets största institutioner. Institutionen är indelad i fem avdelningar som bedriver forskning och utbildning inom neurovetenskap, från molekylärnivå till samhällsnivå. Institutionen har omkring 400 anställda och drygt 230 registrerade doktorander. Omsättningen är cirka 450 miljoner kronor per år.

Arbetet på institutionen är i hög grad integrerat med de kliniska verksamheterna vid Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus samt Stockholms läns landsting (SLL). Ett nära samarbete finns även med andra forskargrupper vid Karolinska Institutet samt med andra universitet. Mer information hittar du på vår hemsida: ki.se/cns

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp

E-hälsointerventioner för förändring av alkohol- och drogproblem samt levnadsvanor är en forskargrupp som ligger frontlinjen för utveckling av digitalt stöd för beteendeförändringar från såväl ett folkhälsoperspektiv som ett kliniskt perspektiv, för användning i vården. Ytterligare ett forskningsområde är behandling för problematiskt spelande om pengar. Forskningen bedrivs i samarbete med Centrum för psykiatriforskning, Beroendecentrum Stockholm och akademiska vårdcentraler.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter

I detta forskningsprojekt kommer doktoranden att delta i utveckling och utvärdering av systematisk digital behandling för ohälsosamma levnadsvanor, med särskilt fokus på patienter med mental ohälsa som söker hjälp inom primärvården (PV). Den primära forskningsfrågan är: Kan digital behandling för ohälsosamma levnadsvanor i PV förbättra kort- och långsiktig hälsa jämfört med sedvanlig behandling? Forskningsprojektet består av en pilotstudie som tar hänsyn till de komplexa frågor som uppstår när ny teknologi och behandlingsmetoder introduceras i primärvårdssammanhanget, samt en randomiserad kontrollerad studie i större skala. Varje studie kommer att jämföra digital behandling med sedvanlig behandling. För pilotstudien bygger den digitala behandlingen på existerande, idag pappersbaserad behandling, som redan utvecklats i Sverige. I den randomiserade studien kommer ny digital behandling för att förändra ohälsosamma levnadsvanor hos sårbara patientgrupper att utvärderas, något som utvecklas genom en parallellt pågående Horizon 2020 (EU) projekt. Målet är att bidra till en påtaglig ökning i stödet till förändring av ohälsosamma levnadsvanor, bland PV patienter som därmed kommer att öka sin livskvalitet och utsikter till att leva längre. Genom att analysera kostnadseffektiviteten i en hälsoekonomisk analys kommer projektet att kunna leverera viktig information om samhällsvinsterna med att minska på ohälsosamma levnadsvanor.

Behörighet till forskarutbildning

För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda: Grundläggande behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6: Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.

För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS. För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-tillutbildning-pa-forskarniva.  För tjänsten krävs svensk psykologlegitimation och klinisk erfarenhet, gärna inom primärvården. Doktorandprojektet kan med fördel kombineras med specialistutbildning i psykologi.

Färdigheter och personliga egenskaper 

Vi ser gärna att den sökande har ett dokumenterat intresse av forskning inom klinisk neurovetenskap och viss erfarenhet av vetenskaplig verksamhet. Sökanden skall kunna arbeta både självständigt och i nära samarbete med olika yrkesdiscipliner, och bör därför ha god kommunikationsförmåga på både engelska och svenska.

Bedömningsgrunder

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

Villkor

Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2394/2017
Kontakt
 • Sandra Mathisen, personaladministratör, sandra.mathisen@ki.se
 • Anne H Berman, docent, adj lektor i klinisk psykol, anne.h.berman@ki.se
Facklig företrädare
 • Arsalan Amir, SACO, 08 - 517 733 37, arsalan.amir@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
 • Gunnel Brolin, OFR, 08-524 810 63, gunnel.brolin@ki.se
Publicerat 2017-05-09
Sista ansökningsdag 2017-05-20

Return to job vacancies