Karolinska Institutet, Department of Physiology and Pharmacology

Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset ger unika möjligheter för translationell forskning inom våra ämnen. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå innefattande undervisning på flertalet olika program vid KI.

Avdelning
Sektionen för experimentell anestesiologi och intensivvård bearbetar framförallt forskningsområden relaterade till effekter av anestesi, kirurgi samt trauma på centrala nervsystemet, respiration samt cirkulation. Dessa forskningsområden är starkt knutna till translationella projekt som tar breda patientgrupper inom anestesiologi, perioperativ vård samt intensivvård i anspråk. Till sektionen är knuten heltidsanställd laboratorieingenjör, BMA samt kombinationstjänster på lektorat samt professorsnivå.

Arbetsuppgifter
Arbetet består av att driva forskningsprojekt framförallt relaterade till neuroimmunologi och långtidseffekter av sjukdom och/eller trauma på immunologiska processer i centrala nervsystemet med särskilt fokus på relation till kognition och långtidseffekter på beteende. I arbetsuppgifterna ingår handledning av studenter samt forskarstuderande och undervisning på grund- och avancerad nivå. Innehavare av tjänsten ska självständigt kunna utveckla forskningsmetoder, forskningsprotokoll samt kunna utnyttja kopplingen till andra prekliniska forskagrupper inom relevant områden, ex metabolism.

Kvalifikationer
Behörig att vara anställd som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Sökanden ska ha doktorsexamen inom område av relevans för neuroimmunologi och genomförd postdok inom neuroimmunologi samt kognition. Den sökande ska ha bred erfarenhet av betende och kognitiva modeller inom relevanta djurmodeller och ha bred erfarenhet av biokemiska analyser av relevans för kognition och beteende. Erfarenhet från studier över effekter av anestesi, kirurgi samt trauma på det inflammatoriska systemet med särskild inriktning på kognition och neuroimmunologi är meriterande.

Den sökande ska uppvisa en hög grad av självständighet, god samarbetsförmåga, god förmåga att uttrycka sig på engelska i tal och skrift och ha viss erfarenhet av handledning.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:
Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

En anställning som forskarassistent är en tidsbegränsad anställning. Anställningen är i normalfallet 2 + 2 år med en utvärdering efter första anställningsperioden.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1150/2017
Kontakt
  • Lars I Eriksson, Professor/överläkare, Lars.I.Eriksson@ki.se
Facklig företrädare
  • Bo Rydqvist, SACO, 08-524 872 67, bo.rydqvist@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2017-03-06
Sista ansökningsdag 2017-03-23

Return to job vacancies