Karolinska Institutet

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelning
Vid avdelningen för reproduktiv hälsa bedrivs barnmorskeutbildning, fristående kurser och forskning inom ämnesområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa som relaterar till sexualitet, graviditet, förlossning, tiden efter barnafödandet inklusive amning, nyföddhetsperioden, fertilitetsreglering inklusive abort samt förebyggande åtgärder relaterat till sexuell ohälsa i såväl lokalt som globalt perspektiv. Undervisande medarbetare är adjunkter, lektorer och professorer. Ett flertal doktorander och postdoktorer är knutna till enhetens forskargrupper.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i att planera, organisera och leda kurser inom utbildningsprogrammet samt bedriva teoretisk och klinisk undervisning. I arbetet ingår även att utvärdera givna kurser och utveckla nya kurser och arbetsformer. Handledning och examination av examensarbeten ingår också i arbetsuppgifterna. Stor vikt läggs vid att det finns en tydlig forskningsanknytning i all undervisning.

Kvalifikationer
Den sökande skall inneha minst doktorsexamen och vara väl meriterad i pedagogik. Den sökande bör vara barnmorska och/eller ha dokumenterad kunskap inom huvudämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Vidare bör sökande vara trygg i att leda och organisera undervisning på avancerad nivå.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid erfarenhet av handledning och kunskap inom olika vetenskapliga metoder inom ämnesområdet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska: Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Information lämnas av avdelningschef Helena Lindgren, helena.lindgren@ki.se, tel 0733-44 25 99.

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Anställningsform Fastansat
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5528/2017
Kontakt
  • Helena Lindgren, Avdelningschef, Helena.Lindgren@ki.se
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08 - 5177 34 50, lars.ahrlund@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
Publicerat 2017-11-27
Sista ansökningsdag 2018-01-15

Tilbage til Ledige stillinger