Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap


En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Gruppen Epidemiology of Mental Health (EPIOMH) bedriver epidemiologisk forskning inom områden som är relevanta för psykisk hälsa. Vi värdesätter och främjar förbindelserna mellan vetenskap och samhälle, samt forskning och praktik. Vårt slutgiltiga mål är att uppnå jämlik vård och identifiera modifierbara risk- och prognostiska faktorer för psykisk ohälsa.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Vi söker en doktorand inom ett psykiatriskt epidemiologiskt projekt om migranters (inklusive flyktingars) psykiatriska vårdkonsumtion och psykiska ohälsa. Studierna kommer främst att vara baserade på registerdata men det finns även möjlighet till studier med kvalitativa metoder.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Du som söker måste inneha relevant utbildning på avancerad nivå inom epidemiologi, statistik, global hälsa eller motsvarande.

Färdigheter och personliga egenskaper
Du som söker bör ha viss erfarenhet av vetenskaplig verksamhet samt dokumenterat intresse av forskning inom psykiatrisk epidemiologi och migration. Det är vidare önskvärt att den sökande har erfarenheter av psykiatriskt epidemiologiskt arbete eller kliniskt psykiatriskt arbete. Därutöver kommer stor vikt att läggas på personliga egenskaper. Du som söker skall kunna arbeta både självständigt och i nära samarbete med olika yrkesdiscipliner samt därför även ha god kommunikationsförmåga på engelska.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Doktorandenstelle
Anställningens omfattning Heltid
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2513/2017
Kontakt
  • Anna-Clara Hollander, Postdoktor, anna-clara.hollander@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2017-05-16
Sista ansökningsdag 2017-06-06

Zurück zu Stellenangeboten